top of page

De gratis Studie Orientatietest is speciaal ontwikkeld voor een eerste kennismaking met de honderden HBO en WO studies die er tegenwoordig bestaan. De test geeft een eerste indruk van de interesses van een leerling. De leerling onderzoekt 50 sectoren waarin 476 studies zijn ondergebracht.


De test werkt als volgt. Allereerst kiest de leerling de sectoren die hem op het eerste gezicht interessant lijken (bijvoorbeeld Juridisch, Taal en Communicatie, Bouwkunde en Civiele Techniek). Van deze sectoren wordt een aantal kernonderwerpen beschreven die in de eerste twee jaar aan bod komen. De leerling kan aangeven of hij een onderwerp interessant vindt of niet.

Voorbeeld onderwerpen zijn: 

"Een plan bedenken voor een plattelandsgebied waardoor de recreatie door toeristen
toeneemt maar tegelijkertijd de natuur ook beschermd wordt."  

"Bepalen welke vorm van creatieve therapie (beeldende vormen, drama of muziek) het beste
geschikt is voor een patiënt met eetproblemen."

De test is adaptief, wat wil zeggen dat de test zich aanpast aan de gegeven antwoorden. Vindt een leerling bijvoorbeeld techniek echt niet interessant, dan hoeft hij dat niet 15x aan te geven. Het invullen van de test duurt ongeveer 30 - 45 minuten en past dus prima in een mentoruur.

De uitslag geeft aan in welke 5 sectoren de leerling het meest geïnteresseerd is. De leerling krijgt hiermee een eerste voorkeursinzicht in de wereld van 476 hbo en universitaire bachelor studies. Op basis hiervan kunnen gerichte keuzes gemaakt voor het bezoeken van open dagen.

Voor leerlingen die echt willen onderzoeken welke specifieke studies bij hem of haar passen biedt TalentFocus de Studiekeuzetest (SIT) aan. 

bottom of page