top of page

Adviseur

TOEGEVOEGDE WAARDE

Als studiekeuzeadviseur weet je hoeveel jongeren worstelen met het kiezen van een Hogeschool of Academische-studie en wat de toegevoegde waarde is van professioneel studiekeuzeadvies. De belangrijkste taak van een studiekeuzeadviseur is uiteraard het begeleiden van de jongere in zijn of haar zoektocht. Het is uiteindelijk de jongere zelf die de keuze moet maken. Er moet echter wel een basis zijn van waaruit de jongere kan vertrekken en inzicht in de eigen kwaliteiten en interesses is daarbij essentieel.

GERICHT INZICHT

Over het algemeen zijn de beschikbare testen om inzicht in de persoonlijkheid, interesses en talenten van de jongere te krijgen, beroepskeuzetesten die ontwikkeld zijn voor volwassenen. Door eigen inzicht, kennis en gesprekken weet een adviseur toch vaak een goed beeld te krijgen. De testen van TalentFocus zijn speciaal voor studiekeuze door jongeren ontwikkeld en geven direct inzicht in de talenten en studie interesses van een jongere. Hierdoor kan je gerichter te werk gaan en meer tijd aan de inhoudelijke begeleiding besteden.

VOORDELEN

 • State-of-the-art instrumenten

 • Voor Hogeschool en Academische studies

 • Heldere, direct beschikbare rapportages

 • Eigen look and feel

 • Geen licentie nodig

 • Opleiding

 • Tijdbesparend

 • Ruim 60 adviseurs gingen je voor

PROFIELKEUZETEST (PKT)
 • Meet de interesses in de inhoud van 51 studie-sectoren.

 • Vertaalt sectoren naar best passend profiel.

 • Geeft jongeren de gelegenheid om eenvoudig een breed onderzoek te doen naar een wereld die ze eigenlijk niet kennen.

PERSOONLIJKHEIDSTEST (PTJ)
 • De unieke persoonlijkheidstest (PTJ) is speciaal ontwikkeld voor jongeren die een studie willen kiezen.

 • Wetenschappelijk verantwoord, gebaseerd op de Big-Five theorie.

 • Rapportage op professioneel niveau, maar ook goed te verwerken in een eigen algehele rapportage.

 • De gehanteerde taal en voorbeelden in de PTJ zijn afgestemd op de belevingswereld van jongeren en de normgroep bestaat ook uit jongeren.

 • De rapportage van de PTJ is overzichtelijk en voor jongeren direct begrijpelijk.

 • Op basis van het persoonlijkheidsprofiel worden persoonlijke tips gegeven om te overwegen tijdens de studiekeuze. 

STUDIE INTERESSE TEST (SIT)
 • De enige studie-interessetest (SIT) die daadwerkelijk de interesse in studie-inhoud meet. In de test is informatie verwerkt over de studie-inhoud van meer dan 250 Hogeschool of Academische- studies. 

 • De enige studie-interessetest die adaptief is en zich aanpast aan de antwoorden van de leerling. Hierdoor kan veel sneller en veel verfijnder in kaart worden gebracht wat een leerling nu echt interessant vindt.

 • De enige studie-interessetest die advies geeft op individueel studie-niveau, met onderscheid naar Hogeschool of Academisch niveau. 

 • De rapportage van de SIT is overzichtelijk en voor jongeren direct begrijpelijk

ONZE DRIVE

Het ontwikkelen van het Studiekeuzetest heeft meer dan vijf jaar in beslag genomen. Het proces is gestart vanuit frustratie over de bruikbaarheid van beschikbare instrumenten voor het adviseren van jongeren die een vervolgstudie willen kiezen. De oprichters van TalentFocus, beide (assessment) psycholoog, studiekeuze- en beroepskeuzeadviseur, liepen in de praktijk vooral tegen het feit aan dat studiekeuze-advies voor een vervolgstudie niet echt goed gegeven kan worden door gebruik te maken van beroepskeuze-instrumenten.

Beroepskeuze is heel wat anders studiekeuze. Een keuze voor een Hogeschool of Academische-studie houdt niet direct een keuze voor  één bepaald beroep in. Zo kun je met bijvoorbeeld met de studie economie zowel beleggingsadviseur worden of marketingmanager of accountmanager of hoofd administratie.  Daarnaast meten beroepskeuze-instrumenten zaken die jongeren vaak niet  kunnen weten, zoals wat houdt het werk als topverkoper in bij een internationale vliegtuigbouwer? En ook al denkt een jongere dat hij in de praktijk graag topverkoper wil worden, zal hij de weg daarnaartoe en de studie die hij daarvoor moet gaan volgen qua inhoud ook interessant vinden?  En juist op die inhoud vallen de meeste jongeren af.

Wij kwamen er al vrij snel achter dat er geen wetenschappelijke persoonlijkheidstesten voor  jongeren zijn die specifiek ontwikkeld zijn voor gebruik in een studiekeuzetraject. Of er ontbreken bij een test normgroepen van jongeren, of de test is vooral klinisch van aard, of in de test worden voorbeelden gebruikt die niet aansluiten op de dagelijkse praktijk van jongeren. Het is dan de vraag wat er met zulke tests precies gemeten wordt.

 

Op basis van deze inzichten zijn wij uiteindelijk zelf aan de slag gegaan, wat na vijf jaar onderzoek en ontwikkeling geresulteerd heeft in innovatieve, zeer betrouwbare en professionele online-testen. 

Een verkeerde keuze kan grote gevolgen voor een jongere hebben. Niet alleen financieel maar ook psychisch. Het gevoel van falen, weer opnieuw relaties moeten opbouwen, onzekerheid etc. Wij willen dat graag voorkomen en zoveel mensen in de gelegenheid stellen om jongeren vooraf goed te helpen. Scholen, ouders en adviseurs

bottom of page